Speciale zorg en begeleiding nodig?

Soms is het nodig om een leerling net even wat meer ondersteuning te bieden. Een leerling kan te maken hebben met diverse problemen en kan dit soms niet in alleen oplossen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • handicap of stoornis
 • een flinke dip
 • problemen met seks: SOA, seksueel misbruik, (ongewenste) zwangerschap
 • rouw en verdriet
 • verslavingen
 • conflicten op school of thuis
 • huisvesting
 • schulden
 • achterstanden
 • problemen op sociaal-emotioneel vlak
 • dyslexie

De Bernard Lievegoed School kent een zorgstructuur (professionele ondersteunings structuur) die gericht is op het bieden van extra zorg binnen de school en indien noodzakelijk verwijzingen naar hulp buiten de school (zie zorgbeleidsplan en preventieplan). Het werk van het zorgteam strekt zich uit over het gebied van leer- en gedragsproblemen. Daarnaast verzorgt het zorgteam in samenwerking met organisaties als Schoolslag, de GGD en de Mondriaan stichting voorlichtings- en preventieprogramma’s.

Onze sector maakt deel uit van het regionale samenwerkingsverband: regio 52.1.

Het zorgteam staat onder leiding van de zorgcoördinator, Rachelle Kennis. Zij verzorgt de externe contacten en geeft leiding aan het interne zorgteam. Dit bestaat uit de mentoren, de teamleiders van middenbouw en bovenbouw en counselors.

In onze schoolgids kunt u uitvoerige informatie vinden over de zorgstructuur binnen onze school. In ons meldcode protocol huiselijk geweld en kindermishandeling vindt u informatie wat wij als BLS moeten doen wanneer er een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld is. In ons pestprotocol vindt u informatie over de gezamenlijke manier om met pesten om te gaan. Ook hebben we een speciale informatieflyer die gaat over pesten. Heeft u toch nog vragen bel dan gerust met Rachelle Kennis zij is onze zorgcoördinator.

"We leren en leven samen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen als zelfstandig individu de wereld open, weerbaar en bewust tegemoet kunnen treden."