De Bernard Lievegoed School in Maastricht verzorgt voortgezet onderwijs (vmbo-havo-vwo) op basis van de uitgangspunten van de vrijeschoolpedagogie. De opleidingen worden afgesloten met een regulier, landelijk examen.

Wij gaan ervan uit dat ieder mens geboren wordt met een aantal talenten. In ons vrijeschool onderwijs is het de uitdaging die talenten zo compleet en zo lang mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Dit doen leerlingen door te leren werken met hoofd, hart en handen. Hierdoor kunnen ze in de toekomst als zelfstandige mensen volwaardig en creatief deelnemen aan de maatschappij.