Inrichting van het onderwijs

De inrichting van het onderwijs op de Bernard Lievegoed School is gebaseerd op de vrijeschoolpedagogiek. We kennen daarin een algemene pedagogiek die vervolgens toegespitst wordt op de specifieke vraag van de middenbouw (klas 7 t/m 9) en de bovenbouw (klas 10 t/m 12) en vervolgens in de verschillende jaarlagen. Alle zijn met elkaar verbonden door de doorlopende leerlijnen en de visie van het hoofd, hart, handenprincipe waarbij cognitieve, sociaal-emotionele en kunstzinnige componenten worden aangesproken.

Schoolloopbaan

De leerling start de eerste drie jaar in een heterogene klas waar leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo advies samen een hechte klas vormen. Deze leerjaren nemen een middenpositie in tussen onderbouw/basisonderwijs en de bovenbouw. In het vierde leerjaar worden nieuwe klassen gevormd, deze klassen zijn homogeen naar niveau gevormd: tl-klassen, havo-klassen en vwo klassen.

Doubleren is op de Bernard Lievegoed School in principe niet mogelijk. Leerlingen die in het vierde jaar aan het vmbo-tl traject starten kiezen uit één van de vier profielen: techniek, zorg & welzijn, landbouw en economie. Leerlingen die de tweede fase van het havo en vwo starten in het vierde jaar kiezen uit een van de volgende profielen: cultuur en maatschappij (cm), economie en maatschappij (em), natuur en gezondheid (ng) en natuur en techniek (nt). Bij de overgang van klas 9 naar klas 10 worden overgangsnormen gehanteerd voor vmbo tl en havo/vwo.

"We leren en leven samen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen als zelfstandig individu de wereld open, weerbaar en bewust tegemoet kunnen treden."