Welkom op de Bernard Lievegoed School!

De Bernard Lievegoed School profileert zich als een school met creativiteit en ondernemingszin waar kunst en cultuur een belangrijke plaats innemen. We leren de leerlingen om actief en ondernemend te zijn, zich te kunnen presenteren en verantwoordelijkheid te nemen voor de gemaakte keuzes. Flexibiliteit, probleemoplossend denken en handelen zijn vaardigheden die verweven zijn in ons onderwijs. Ons kunst - en cultuuronderwijs geeft de leerling de kans om op een andere, meer creatieve manier, naar de wereld om zich heen te kijken.

"We leren en leven samen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen als zelfstandig individu de wereld open, weerbaar en bewust tegemoet kunnen treden."