Aanmelden 7e klas

Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht maken deel uit van één overkoepelende organisatie: LVO Maastricht. Op de website van het LVO Maastricht vindt u meer informatie over aanmelding en inschrijving van uw kind of uw leerling. Onze school heeft een eigen toelatingsbeleid, zie hiervoor onze aannamebrochure.

Uitsluitend middels deze link kunt u uw zoon of dochter aanmelden in de week van 2 t/m 9 maart 2020.

Voor vragen over de aanmelding klik hier.

Ouderbijdrage school

Een voorbeeld overeenkomst ouderbijdrage en het keuzeformulier vaste ouderbijdrage vindt u hier.

Giften VVL (vereniging vrijeschool onderwijs Limburg)

Raadpleeg voor de mogelijkheid om belastingvrij te schenken de site van de VVL: www.vrijeschoollimburg.nl.

Overstappen

Voor meer informatie hierover zie de folder Overstappen: van de ene school naar de andere.

Tussentijdse aanmelding schooljaar 2019-2020

Tussentijdse aanmelding en plaatsing is alleen mogelijk indien er ruimte is in de betreffende klas en de heterogeniteit van de klas dit toelaat. Voor tussentijdse plaatsing gelden dezelfde criteria als genoemd onder Aanmelding en toelating. Tussentijds aanmelden kan door een interesse formulier te sturen:

Momenteel hebben wij een wachtlijst en kunnen wij geen tussentijdse leerlingen plaatsen

Op het moment dat er een orienterend gesprek plaatsvindt, start de aannameprocedure. Deze bestaat dan uit:

  • Oriënterend gesprek met ouder(s) en leerling
  • Aannamecommissie neemt contact op met de huidige school van de desbetreffende leerling.

Indien dat positief is, loopt de leerling nog twee dagen mee op de Bernard Lievegoed School alvorens de beslissing tot plaatsing wordt genomen.

E-mailadres tussentijdse aanmelding:
aannamecommissie@blvs.nl

EOA

EOA staat voor Eerste Onderwijs aan Anderstaligen. Voorheen werd dit de ISK (Internationale Schakel Klas) genoemd. Op deze school komen leerlingen die voor het eerst in Nederland zijn en de Nederlandse taal, en cultuur, nog moeten leren. De nadruk in de lessen ligt op het aanleren van de Nederlandse taal en voorbereiding op de Nederlandse maatschappij.

Na een traject van maximaal twee schooljaren wordt per leerling bekeken wat de beste plaats in het Nederlandse onderwijs is. Dit kan zijn doorstroom naar het voortgezet onderwijs, MBO of inburgeringscursus. Bij sommige leerlingen wordt meegekeken naar een plekje op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Voor meer informatie, of aanmelding, kunt u contact opnemen met mevrouw Gorissen, de secretaresse van EOA Maastricht onder nummer 043 - 352 68 68.

"We leren en leven samen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen als zelfstandig individu de wereld open, weerbaar en bewust tegemoet kunnen treden."